Projekt badawczy   Koncepcja y elementach  Publications   Materials   Testimonials   Conferences   Video   Trainings   Contact    News    Facebook   Flyer   Impressum

Home  
Odwiedźmy Krainę Liczb
ramowa, naukowo poparta koncepcja nauczania matematyki we wczesnym dzieciństwie autorstwa

Witamy na krainę liczb

Jesteśmy niemieckim zespołem pasjonatów rozwijania I propagowania koncepcji dydaktycznych wsrod nauczycieli,  zaprojektowanych specjalnie na wczesne potrzeby edukacyjne dzieci.
Zapraszamy do bliższego poznania z nasza koncepcja wczesnego nauczania matematyki „Odwiedźmy Krainę Liczb!“. Coraz więcej żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych oraz kółek matematycznych / świetlic w Niemczech korzysta z naszej ramowej koncepcji, którą z powodzeniem dopasowują do swoich konkretnych potrzeb. Skuteczność naszej metody została naukowo dowiedziona, jest łatwa do przyswojenia i bardzo motywująca, zarówno dla dzieci jak i ich nauczycieli.
Kierowani widocznymi efektami pracy dzieci z „Odwiedźmy Krainę Liczb!“ chcielibyśmy się z Państwem skontaktować, aby przedyskutować czy i w jaki sposób nasza koncepcja może się Państwu przydać.
Z wyrazami szacunku

dr Gerhard Friedrich, autor
mgr Barbara Schindelhauer, co-autor
Viola de Galgóczy, co-autor
Grazyna Presz, nauczyciel, przetłumaczone na język polski


Jużdotś dwukrotnie udowodnione naukowo

Byliśmy w stanie udowodnić, że w ciągu zaledwie dziesięciu tygodni dzieci w wieku od 3 do 6 lat osiągnęły matematyczne kompetencje i rozumienie, do opanowania których zazwyczaj potrzebują roku.

To samo dotyczy lingwistycznych umiejętności dzieci – jest to bardzo ważne odkrycie, gdyż język jest kluczem do nauczania.

Instytut Psychologii Edukacyjnej na Uniwersytecie w Heidelbergu w Niemczech potwierdzil nasze odkrycia w powtórnym, niezależnym badaniu..
Polska adres kontaktowa

Grazyna Presz, g.presz(at)gmx.de, int. tel. +(49)-151-153 986 33
angielcka: barbara@numberland.net,
lista kontaktów
Keywords: maths, numbers, learn early numbers, numeracy skills, preschool, kindergarten activities, playful, early years, language, numberlandCopyright: Barbara Schindelhauer 2013

Impressum