Výsledky výzkumu   Elements   Příručka   Materiál   Zkušenosti zvýukové praxe   Conferences   Videoklipp    Trainings   Kontakt    Impressum

English    Pojď se mnou do Země čísílek

Matematika hravě, konstruktivně, kreativně, s pohybem, matematika na vědecké bázi, matematika pro každý denNašemi koncepty chceme přispět ke vzdělávání dětí předškolního věku novými metodami. Koncepty jsou vytvořeny tak, aby respektovaly potřeby dětí, jejich přirozený vývoj a rozvinuly motivaci. Ke každému konceptu nabízíme publikace pro děti, prakticky orientované semináře a přednášky pro pedagogy.
Vědeckou bází pro naše koncepty jsou nejnovější poznatky z oblasti zkoumání funkcí lidského mozku, z oblasti vývojové psychologie a pedagogiky predškolního věku a v neposlední řadě také z oblasti moderní odborné didaktiky.
Děti se učí prožitkem – v dětských příbězích je místo pro fantazii, pohyb, hudbu a vlastní kreativitu. Učení se stává hrou.

Pojď se mnou do Země čísílek
Souhrný koncept raného vzdělávání v matematice, v jazykových dovednostech a v kompetencích logického myšlení
Země čísílek rozvíjí především samovzdělávací schopnosti dětí předškolního věku hravou a logickou metodou. Jedná se o tzv. otevřený koncept, který se dá upravit libovolně na danou situaci a dané podmínky.
Lze přidávat další aktivity a projekty, které se k probíranému tématu hodí.
Matematika je dětem prezentována jako smysluplná hra, která má svou strukturu, ale umoňuje i experimentování, které vyústí v logické důsledky.
Současně s matematickými dovednostmi rozvíjí Země čísílek i jazykové kompetence v rodném nebo v cizím jazyce.
Země čísílek najde uplatnění i v jazykových školách s výukou německého jazyka.
Země čísílek (německy Zahlenland) přináší radost dětem v Austrálii, Estonsku, Velké Británii, Kanadě, Rakousku, Polsku, Rumunsku, Rusku, Švýcarsku a ve Španělsku.
V dětských příbězích potkávají děti pohádkové postavičky, které s nimi objevují svět čísel, množství, tvarů a jednoduchých matematických úkonů.
Děti pomáhají postavičkám stavět jejich příbytky, hrají pohybové hry a těší se z příběhů o kouzelné víle a o skřítku Truhlíkovi.

Publikace
Naše knihy podporují praktickou výuku, dodávají základní didaktické informace, obsahují dětské příběhy a písničky.
V různých článcích pro odbornou veřejnost vycházejí další poznatky k našim konceptům a zprávy o zkušenostech z praxe.

Učební pomůcky
Firma Wehrfritz vytvořily kvalitní učební pomůcky s dlouhou životností, které vhodně doplňují naše koncepty. Jejich pořízení usnadní výuku a motivuje svým provedením děti ke hře. www.wehrfritz.cz
Učební pomůcky lze doplnit nebo nahradit vlastnímy nápady.Barbara Schindelhauer, MSc, zakladatelka a ředitelka
Dr. Gerhard Friedrich, pedagog, vědecký poradce a soukromý docent
Viola de Galgóczy, vocalist and vocal arts teacherRenata Alber
překladatelka české verze konceptu Země čísílek, majitelka školy mimoškolního vzdělání a majitelka mateřské školky

kita-florentine@web.de

Poznatky z vědeckého výzkumu


Během pouhých deseti týdnů získali děti ve věku od tří do šesti let, které navštěvovali program Pojď se mnou do Země čísílek, značný předstih v chápání matematických kompetencí ve srovnání s dětmi ve stejné věkové skupině, které tento program neměli možnost navštěvovat. Děti rozvíjeli současně i jazykové dovednosti.

Více informací v anglickém jazyce:  DetailsKontakt


Czech

Renata Alber
překladatelka české verze konceptu Země čísílek,
majitelka školy mimoškolního vzdělání a majitelka mateřské školky
kita-florentine@web.de

General

Institute for Preschool Learning (ifvl)
Barbara Schindelhauer
Am Rosengarten 13
79183 Waldkirch, Germany
+49 (7681) 4937176
barbara.schindelhauer@numberland.net


Keywords: math, numbers, learn early numbers, numeracy skills, preschool, kindergarten activities, playful, early years, language, numberland

28 October 2016

Copyright: Barbara Schindelhauer

Impressum