Odwiedźmy Krainę Liczb
Jużdotś dwukrotnie udowodnione naukowo
Byliśmy w stanie udowodnić, że w ciągu zaledwie dziesięciu tygodni dzieci w wieku od 3 do 6 lat osiągnęły matematyczne kompetencje i rozumienie, do opanowania których zazwyczaj potrzebują roku.

To samo dotyczy lingwistycznych umiejętności dzieci – jest to bardzo ważne odkrycie, gdyż język jest kluczem do nauczania.

Instytut Psychologii Edukacyjnej na Uniwersytecie w Heidelbergu w Niemczech potwierdzil nasze odkrycia w powtórnym, niezależnym badaniu..

więcej (w języku angielskim)
Home